Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Jan Jacyn

*1847 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11889
Strynadki 
Miejsce zamieszkania
parafia Głębokie (koło Świły)
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl