Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Andrzej Karczewski

*1756 
(data i miejsce urodzenia)
+1816 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Źródła:
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1811-1816, dot. urodzenia [magazyn]
LVIA, Spisy rewizyjne (Ревизские сказки), 1811-1816, dot. urodzenia [magazyn]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl