Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Julian Szuniewicz

*1916 Antoninowo 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1 Kartoteka presonalno-odznaczeniowa WBH
VIII.801.952.16021
Wojskowe Biuro Historyczne
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl