Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Stanisław Bieniecki

*1892 
(data i miejsce urodzenia)
+23-02-1964 Poznań 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl