Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Suzanne Marie Therese Szuniewiez

*23-12-1913 Mignaloux-Beauvoir, Vienne 
(data i miejsce urodzenia)
+21-10-1992 Dissay, Vienne 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl