Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Antoni Wojnicz

*około 1770 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Źródła:
Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов, 1812, t. 37, s. 318, dot. urodzenia [książka]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl