Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Józef Wojnicz

*10-02-1845 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Data ceremoniału13-02-1845
Źródła:
Herbarz Szlachty Białoruskiej, t. 3, s. 382, dot. urodzenia [książka]
188/124
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl