Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Bronisław Hilart Jan Obrąpalski

*15-05-1846 Monazyl 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Dzisna, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 24/1846, dot. chrztu [akt prawny]
Dn. 26 maja 1846 roku ochrzczono Hilarego Jana - wielmożnych Alojzego i Franciszki z Cybulskich Obrąpalskich deputatów powiatu lepekskiego, ślubnych małżonków syna, urodzonego 15 maja b.r. w majątku Monazyl parafii dziśnieńskiej. Matką chrzestną została Marianna Obrąpalska prezydentowa powiatu lepelskiego [...]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl