Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Rajnold Szuniewicz i Izabela Szuniewicz z d. Gawrońska

Rajnold Szuniewicz
*1928 Marcinkańce
+15-11-2020 /Krotoszyn/
Izabela Szuniewicz z d. Gawrońska
*25-01-1932
+25-11-2012 Krotoszyn
Dane podstawowe:
{dane zastrzeżone}
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl