Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Mieczysław Kremont i Henryka "Giecia" Kremont z d. Szuniewicz

  
Mieczysław Kremont
*15-01-1910 Królewszczyzna
+08-11-1982 Gdynia
Henryka "Giecia" Kremont z d. Szuniewicz
*12-11-1911 Ryga
+07-12-1987 Gdynia
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  11-11-1939
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  42
Wiek męża:  29
Wiek żony:  27
Różnica wieku:  2
Dzieci:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl