Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Józef Szuniewicz i Maria Szuniewicz z d. Paszkiewicz

Józef Szuniewicz
*18-11-1892 Nieżewszczyzna (Nieżowszczyzna)
+07-09-1969 Szczecinek
Maria Szuniewicz z d. Paszkiewicz
*08-02-1895 Łydnica
+07-02-1965 Szczecinek
Dane podstawowe:
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl