Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Julian Stefan Szuniewicz [0¬] i Teresa Szuniewicz z d. Kowzan [0¬]

 
Dane podstawowe:
{dane zastrzeżone}
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl