Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Antoni Szuniewicz i Maria Szuniewicz z d. Ledachowicz

  
Antoni Szuniewicz
*15-12-1877 Kolano
+01-05-1963 Chodzież
Maria Szuniewicz z d. Ledachowicz
*01-11-1901
+
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  po 1920
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  43
Wiek żony:  19
Różnica wieku:  24
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl