Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Arkadiusz Szuniewicz i Maria Szuniewicz z d. Buka

Arkadiusz Szuniewicz
*12-01-1888 Trusy
+12-08-1966 Krosno Odrzańskie
Maria Szuniewicz z d. Buka
*14-01-1891 Szweple
+08-04-1966 Krosno Odrzańskie
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  25-05-1928 Królewszczyzna
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  37
Wiek męża:  40
Wiek żony:  37
Różnica wieku:  3
Dzieci:
Źródła:
Krosno Odrzańskie, USC, 115/1963, dot. małżeństwa [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl