Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

N. Piskorski [0¬] i Anna Piskorska z d. Szuniewicz [0¬]

  
 
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl