Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Florian F. Szuniewicz i Mary Rudnicki, 1 v. Szuniewicz z d. Czuboni

 
Florian F. Szuniewicz
*18-10-1889 Witebsk
+przed 1929 USA
Mary Rudnicki, 1 v. Szuniewicz z d. Czuboni
*14-10-1895
+26-10-1944 Detroit, Michigan (USA)
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  26-04-1924 Detroit, Michigan (USA)
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  5
Wiek męża:  35
Wiek żony:  29
Różnica wieku:  6
Multimedia:
Źródła:
Michigan Marriages, 1868-1925, poz. 267 846, dot. małżeństwa [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl