Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Rudolph Kluga i Stanisława (Stella) Kluga z d. Szuniewicz

  
Rudolph Kluga
*19-04-1887 Austria
+24-02-1976 Warren, Michigan (USA)
Stanisława (Stella) Kluga z d. Szuniewicz
*około 1885
+ USA
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  10-10-1921 Detroit, Michigan (USA)
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  34
Wiek żony:  36
Różnica wieku:  -2
Świadkowie:
Dzieci:
Multimedia:
Źródła:
Michigan Marriages, 1868-1925, poz. 220 402, dot. małżeństwa [akt prawny]
Rudolph Kluga, 36 [la], Austria
Stanisława Szuniewicz, 38 [lat], Poland
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl