Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Jan Szuniewicz i Maria Helena Szuniewicz z d. Kowalewska

 
Jan Szuniewicz
*01-07-1928 Niemenczyn
+26-09-1994 Szczecin
Maria Helena Szuniewicz z d. Kowalewska
*26-06-1934 Chełmno
+20-04-2015 Szczecin
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  1954 Szczecin
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  40
Wiek męża:  26
Wiek żony:  20
Różnica wieku:  6
Dzieci:
Źródła:
Szczecin, USC, 152/1954 , dot. małżeństwa [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl