Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Jan Śnieżko [0¬] i Lidia Śnieżko z d. Grzebisz [0¬]

  
 
Dzieci:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl