Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

N. Moskwa [0¬] i Halina Moskwa z d. Śnieżko [0¬]

  
 
Dzieci:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl