Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Jan Kunowski i Krystyna Kunowska

  
Jan Kunowski
*27-01-1932 Wittenheim (Francja)
+23-06-2004 Szczecin
Krystyna Kunowska
*23-01-1939 Horniaty (Horniaki)
+23-09-2014 Szczecin
Dane podstawowe:
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl