Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Piotr Wróblewski i Helena Ojmuciańska, 1 v. Wróblewska z d. Szuniewicz

  
Piotr Wróblewski
*około 1800
+przed 1850
Helena Ojmuciańska, 1 v. Wróblewska z d. Szuniewicz
*04-06-1805 Użuprowała
+
Dane podstawowe:
Ślub kościelny:  18-03-1824 Słobódka
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  24
Wiek żony:  18
Różnica wieku:  6
Świadkowie:
Świadek #1: Tadeusz Kowzan
Dzieci:
Źródła:
Słobódka, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 1824/12, dot. małżeństwa [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl