Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Michał Strzemeski i Waleria Strzemeska z d. Arcimowicz

  
Michał Strzemeski
*23-01-1917 Wiernyj (Ałmaty)
+07-2003
Waleria Strzemeska z d. Arcimowicz

+
Dane podstawowe:
Ślub kościelny:  01-06-1948
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  31
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl