Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Jan Szuniewicz i Łucja Szuniewicz z d. Puszkin

 
Jan Szuniewicz
*15-08-1892 Horowatka I
+25-11-1985 Kamień Pomorski /Kozielice/
Łucja Szuniewicz z d. Puszkin

+
Dane podstawowe:
Ślub kościelny:  około 1930
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  38
Dzieci:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl