Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Jahn Rudnicki i Mary Rudnicki, 1 v. Szuniewicz z d. Czuboni

  
Jahn Rudnicki

+
Mary Rudnicki, 1 v. Szuniewicz z d. Czuboni
*14-10-1895
+26-10-1944 Detroit, Michigan (USA)
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  26-01-1929 Detroit, Michigan (USA)
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek żony:  33
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl