Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Eugeniusz Rymkiewicz i Apolonia Rymkiewicz z d. Wróblewska

  
Eugeniusz Rymkiewicz
*około 1858
+
Apolonia Rymkiewicz z d. Wróblewska
*10-04-1871 Dzisna
+
Dane podstawowe:
Ślub kościelny:  17-02-1891 Dzisna
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  33
Wiek żony:  19
Różnica wieku:  14
Świadkowie:
Świadek #1: Alfons Zienkiewicz
Źródła:
Dzisna, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, B 1891/..., dot. małżeństwa [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl