Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Aleksander Szuniewicz i Teofila Ciapińska, 2 v. Szuniewicz, 1 v. Jakowicka z d. Ulasewicz

  
Aleksander Szuniewicz
*1810
+06-05-1849 Konasowszczyzma
Teofila Ciapińska, 2 v. Szuniewicz, 1 v. Jakowicka z d. Ulasewicz
*około 1820
+
Dane podstawowe:
Ceremonia #1:  około 1846
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  36
Wiek żony:  26
Różnica wieku:  10
Dzieci:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl