Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Aleksander Głuchowski i Grasylda Głuchowska z d. Wróblewska

  
Aleksander Głuchowski
*1820
+
Grasylda Głuchowska z d. Wróblewska
*1820
+
Dane podstawowe:
Ślub kościelny:  1842 Słobódka
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  22
Wiek żony:  22
Różnica wieku:  0
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl