Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Kazimierz Karnicki i Jadwiga Karnicka z d. Snarska

  
Kazimierz Karnicki
*1888
+05-01-1946 Cielesze
Jadwiga Karnicka z d. Snarska
*1892
+29-10-1945 Cielesze
Dane podstawowe:
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl