Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Paweł Chodasiewicz i Barbara Chodasiewicz

  
Paweł Chodasiewicz
*około 1765
+
Barbara Chodasiewicz
*około 1770
+
Dane podstawowe:
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl