Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Fabian Wąszakowski i Józefa Wąszakowska z d. Jarocka

  
Fabian Wąszakowski
*1788
+
Józefa Wąszakowska z d. Jarocka
*około 1789 Lipie
+
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  26-11-1817 Warszawa
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  29
Wiek żony:  28
Różnica wieku:  1
Dzieci:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
126-11-1817
Warszawa 
Akt ślubu
Nr 152
Roku 1817 dnia 26 miesiąca listopada przed Nami USC gminy warszawskiej cyrkułu II [...] stawiła się Imć Pan Fabian Wąszakowski leśniczy rodem z województwa podlaskiego wsi Potkowa [?], wdowiec [...] liczący lat dwadzieścia dziewięć [...] stawiła się także imć panna Józefa Jarocka przy matce swej zostająca rodem z województwa mazowieckiego wsi Lipia mająca lat dwadzieścia cztery w domu pod nr 1964 przy ul. Skąpey w gminie drugiej mieszkająca, córka z niegdy Jakuba Jarockiego zmarłego ojca i Zozanny z Kurzątkowskich małżonków [...]
 
Źródła:
Warszawa, akta stanu cywilnego gminy warszawskiej II cyrkułu, 152/1817, dot. małżeństwa [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl