Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Franciszek Łokuciewski i Teresa Łokuciewska, 1 v. Kołwzan z d. Szuniewicz

  
Franciszek Łokuciewski
*1778
+09-12-1836 Grodzie
Teresa Łokuciewska, 1 v. Kołwzan z d. Szuniewicz
*1784
+24-01-1837 Grodzie
Dane podstawowe:
Ślub kościelny:  03-11-1818 Słobódka
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  18
Wiek męża:  40
Wiek żony:  34
Różnica wieku:  6
Dzieci:
Źródła:
Słobódka, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 18/1818,, 22v, dot. małżeństwa [akt prawny]
Szlachcic Franciszek Łokuciewski ożenił się z W.P. Teresą Kołwzanową (wdową). Świadkami byli W.P. Hieronim Szuniewicz i W.P. Adam Łokuciejewski.
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl