Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Piotr Krzyżanowski i Jadwiga Obrąpalska, 1 v. Krzyżanowska z d. Szuniewicz

 
Piotr Krzyżanowski
*1877
+
Jadwiga Obrąpalska, 1 v. Krzyżanowska z d. Szuniewicz
*28-02-1884 Głębokie
+1964 /Toruń/
Dane podstawowe:
Ślub kościelny:  11-04-1906 Smoleńsk
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  29
Wiek żony:  22
Różnica wieku:  7
Świadkowie:
Świadek #1: Strzemeski Stanisław (*02-01-1882, +24-06-1960)
Świadek #2: Leon Dubejkowsk
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl