Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Tomasz Kasprzycki i Teofila Kasprzycka

  
Tomasz Kasprzycki

+
Teofila Kasprzycka

+
Dane podstawowe:
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl