Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Zygmunt Obrąpalski i Fortunata Obrąpalska z d. Szurowska

  
Zygmunt Obrąpalski
*17-01-1910 Oblatow0
+16-05-1991 Poznań
Fortunata Obrąpalska z d. Szurowska
*14-10-1909 Włodzimierz Wołyński
+10-06-2004 Poznań
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  1935 Wilno
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  56
Wiek męża:  25
Wiek żony:  26
Różnica wieku:  -1
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl