Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Jan Bielewicz Bielewicz i Janina Bielewicz z d. Szuniewicz

 
Jan Bielewicz Bielewicz
*04-03-1909 Witówka
+
Janina Bielewicz z d. Szuniewicz
*01-05-1913 Bór
+07-10-1988 Wolsztyn
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  27-09-1932 Dokszyce
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  23
Wiek żony:  19
Różnica wieku:  4
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl