Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Tadeusz Bujnicki [0¬] i N.N

  
 
Dane podstawowe:
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl