Formanowiczowie z Wielkopolski

Fabian Urbanowski i Rozalia Urbanowska z d. Formanowicz

  
Fabian Urbanowski
*1774
+22-10-1830 Gostyń /Gostyń/
Rozalia Urbanowska z d. Formanowicz
*31-08-1774 Gostyń
+
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  13-02-1794 Przemęt
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  20
Wiek żony:  19
Różnica wieku:  1
Dzieci:
Źródła:
Starygród, księgi metrykalne parafii pw. Oczyszczenia NMP, s. 141, dot. małżeństwa [akt prawny]
GOSTYN. Die 13 Februarii (1794) post factas in Ecclesia Parochiali Gostinensi coram populo ad Divina congregato trinas denuntiationes in ordine ad contrahendum Matrimonium inter Famatos Fabianum Urbanski adolescentem et Rosaliam Formanowiczowna Virginem de Civitate Gostyn Ego F[rater] Joannes Formanowicz Paroch[us] Premetensis de consensu Ill[us]tr[issim]is Ad[modu]m R[everen]di D[omin]ni Nepomuceni Łyczynski Praepositi Gostinensis Canonici Smole[nscensis?] benedixi Matrimonium contractum inter personas supra Nominatas praesentibus testibus Famato Philippo Przezborski et Thoma Czabayski Civib[us] Gostin[enses].
_________________________________________________

GOSTYŃ (miejsce pochodzenia pary młodej). Dnia 13 lutego 1794, po trzykrotnym, publicznym ogłoszeniu wobec zgromadzonego ludu obowiązujących zapowiedzi [zamiaru zawarcia] związku małżeńskiego pomiędzy sławetnym młodzieńcem Fabianem Urbańskim i panną Rozalią Formanowiczówną z miasta Gostynia, ja brat Jan Formanowicz proboszcz przemętski, za zgodą Jaśnie Oświeconego Czigodnego Pana Nepomucena Łyczyńskiego prepozyta [proboszcza kolegiaty] gostyńskiego, kanonika smoleńskiego, pobłogosławiłem przysięgę małżeńską między osobami wyżej wymienionymi [w] obecności świadków: zacnych Filipa Przezborskiego i Tomasza Czabajskiego obywateli gostyńskich.

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl