Balcerkowie z Krobi i rodziny spokrewnione


List Obywatelski Jakuba Balcerka
(kliknij, by powiększyć)
Nazwisko Balcerek pojawiło się w księgach metrykalnych parafii pw. św. Mikołaja w Krobi w 1706 roku. Najwcześniejszy zapis dotyczy ślubu Mateusza, urodzonego w 1669 r. Był on prawdopodobnie synem BALCERA (cztli Baltazara) zwanego Owsiakiem lub Owsińskim. Więcej o początkach rodu i kształtowaniu się nazwiska przeczytasz w monografii. Już od początku XVIII wieku Balcerkowie stali się ważną rodziną w Krobi. W roku 1711 - a więc w czasie wielkiej epidemii dżumy, która w latach 1709/1711 ogarnęła całą Wielkopolskę - Mateusz Balcerek był burmistrzem miasta. Kolejnym burmistrzem Krobi wywodzącym z tej rodziny był Stanisław–Kostka Balcerek (1858-1919), stojący na czele władz miasta w latach 1900- 1919.
          Dokumenty zachowane z archiwach rodzinnych potwierdzają mieszczański rodowód Balcerków z Krobi. Najcenniejszym z nich jest List Obywatelski, dokument wydany Jakubowi Balcerkowi (1813-1863) w roku 1839, przez Magistrat miasta. Miniaturę tego dokumentu przedstawiam obok, a po kliknięciu otwiera się jego powiększenie.

         Małe miasteczko, jakim była i jest Krobia, stało się „matecznikiem” rodzin, związanych ze sobą poprzez wielokrotne koligacje. Ich potomkowie żyją w Krobi po dzień dzisiejszy. Duża ich część rozproszyła się po całym świecie. W załączonych drzewach przedstawiam genealogię tylko niektórych z tych rodzin.


Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl