Rodowody mieszczan bukowskich

Drzewa

1Babscy z Buku i rodziny spokrewnione334Potomków [Struktura liniowa]  
2Basińscy (Baszyńscy) i rodziny spokrewnione96Potomków [Struktura liniowa]  
3Berchetowie (Berchertowie) i rodziny spokrewnione108Potomków [Struktura liniowa]  
4Bętkowscy (Będkowscy) z Buku50Potomków [Struktura liniowa]  
5Błażejewscy z Buku15Potomków [Struktura liniowa]  
6Bogajewiczowie (Bugajewiczowie) rodem z Pyzdr10Potomków [Struktura liniowa]  
7Bramkowie i Bramkowscy z Buku oraz rodziny spokrewnione153Potomków [Struktura liniowa]  
8Chylińscy herbu Bończa17Potomków [Struktura liniowa]  
9Cieślewiczowie z Buku15Potomków [Struktura liniowa]  
10Ciosańscy i rodziny spokrewnione220Potomków [Struktura liniowa]  
11Cwojdzińscy (Czwoydzińscy) rodem z Krobi141Potomków [Struktura liniowa]  
12Czechowscy i Działowiczowie82Potomków [Struktura liniowa]  
13Czerniejewscy z Buku i rodziny spokrewnione42Potomków [Struktura liniowa]  
14Czerniewiczowie z Buku427Potomków [Struktura liniowa]  
15Czochronowie z Buku i Poznania71Potomków [Struktura liniowa]  
16Datkiewiczowie z Wielkopolski123Potomków [Struktura liniowa]  
17Degórscy z Buku91Potomków [Struktura liniowa]  
18Dłużyńscy z Wielkopolski61Potomków [Struktura liniowa]  
19Dobielińscy z Wielkopolski90Potomków [Struktura liniowa]  
20Dybizbańscy z Buku i okolic673Potomków [Struktura liniowa]  
21Falęccy h. Leszczyc i Breańscy h. Łabędź (Falecki and Breanski family)81Potomków [Struktura liniowa]  
22Fenglerowie ze Stęszewa i Buku20Potomków [Struktura liniowa]  
23Gajewiczowie z Wielichowa i rodziny spokrewnione174Potomków [Struktura liniowa]  
24Gierczykowie z Wielkopolski140Potomków [Struktura liniowa]  
25Ginterowie z Opalenicz i Buku288Potomków [Struktura liniowa]  
26Gowarzewscy z Buku63Potomków [Struktura liniowa]  
27Górscy, Falęccy i Lemańscy358Potomków [Struktura liniowa]  
28Hynczowie (Hinczowie) i Gielwertowie z Buku61Potomków [Struktura liniowa]  
29Jarmużkowie i Kramberscy z Buku158Potomków [Struktura liniowa]  
30Kaliccy i Kaliscy33Potomków [Struktura liniowa]  
31Kaszewscy rodem z Wielkopolski29Potomków [Struktura liniowa]  
32Konatkowscy z Buku64Potomków [Struktura liniowa]  
33Kontrowiczowie ze Stęszewa i Buku 78Potomków [Struktura liniowa]  
34Kopczyńscy z Buku86Potomków [Struktura liniowa]  
35Kozłowiczowie i rodziny spokrewnione114Potomków [Struktura liniowa]  
36Krężołkowie z Buku84Potomków [Struktura liniowa]  
37Krzeszkiewiczowie z Buku191Potomków [Struktura liniowa]  
38Krzewińscy z Buku143Potomków [Struktura liniowa]  
39Krzyżogórscy ze Stęszewa38Potomków [Struktura liniowa]  
40Kuchowiczowie i rodziny spokrewnione248Potomków [Struktura liniowa]  
41Kujawscy i Wdowiccy290Potomków [Struktura liniowa]  
42Kuklińscy (pierwotnie Kukiełkowie) z Wielkopolski131Potomków [Struktura liniowa]  
43Lisowscy (Lissowscy) z Opalenicy i Buku36Potomków [Struktura liniowa]  
44Ludowiczowie z Buku155Potomków [Struktura liniowa]  
45Ławiccy rodem z Opalenicy205Potomków [Struktura liniowa] 
46Łęgowiczowie z Buku34Potomków [Struktura liniowa]  
47Mikołajewiczowie z Buku97Potomków [Struktura liniowa]  
48Mińscy i rodziny spokrewnione224Potomków [Struktura liniowa]  
49Mizgałowie i Mizgalscy rodem z Wielkopolski75Potomków [Struktura liniowa]  
50Morzyńscy z Wielkopolski179Potomków [Struktura liniowa]  
51Murkowscy (Mórkowscy) i rodziny spokrewnione349Potomków [Struktura liniowa]  
52Niezielińscy z Buku232Potomków [Struktura liniowa]  
53Okinczewcy, Okińczewscy i rodziny spokrewniione108Potomków [Struktura liniowa]  
54Opączewscy (Opończewscy) i rodziny spokrewnione193Potomków [Struktura liniowa]  
55Ostrowiczowie z Gostynia33Potomków [Struktura liniowa]  
56Pachowiczowie z Buku213Potomków [Struktura liniowa]  
57Panieńscy z Wielkopolski20Potomków [Struktura liniowa]  
58Paniewscy z Buku45Potomków [Struktura liniowa]  
59Pawełczykowie i rodziny spokrewnione463Potomków [Struktura liniowa]  
60Pawłowiczowie i Szramkowscy z Buku163Potomków [Struktura liniowa]  
61Potomkowie Grzegorza Tuliszki 287Potomków [Struktura liniowa]  
62Potomkowie Krystiana Englera60Potomków [Struktura liniowa]  
63Potomkowie Krzysztofa Kaliskiego alias Sobierajewicza148Potomków [Struktura liniowa]  
64Potomkowie Macieja Kużdy vel Kużdowicza oraz rodziny spokrewnione100Potomków [Struktura liniowa]  
65Potomkowie Wojciecha Weychana77Potomków [Struktura liniowa]  
66Potomkowie Zygmunta Wdowickiego rodem ze Stęszewa59Potomków [Struktura liniowa]  
67Radzcy z Buku37Potomków [Struktura liniowa]  
68Redempscy z Buku32Potomków [Struktura liniowa]  
69Rodowód Lemańskich herbu Bukowczyk291Potomków [Struktura liniowa] 
70Rodzina Ćwikiełków i Ćwiklińskich50Potomków [Struktura liniowa]  
71Rodzina Hasińskich z Gostynia50Potomków [Struktura liniowa]  
72Rodzina Jedyneckich z Opalenicy i Buku36Potomków [Struktura liniowa]  
73Rodzina Kaletków z Wielichowa60Potomków [Struktura liniowa]  
74Rodzina Miąszyków (Miąszczyków)25Potomków [Struktura liniowa]  
75Rodzina Pruskich z Buku i rodziny spokrewnione386Potomków [Struktura liniowa]  
76Rotyńscy rodem z Olsztyna36Potomków [Struktura liniowa]  
77Słoniewiczowie i rodyinz spokrewnione76Potomków [Struktura liniowa]  
78Sobańscy i rodyinz spokrewnione358Potomków [Struktura liniowa]  
79Sobierowscy i rodziny spokrewnione196Potomków [Struktura liniowa]  
80Stroińscy z Buku58Potomków [Struktura liniowa]  
81Styczyńscy z Buku33Potomków [Struktura liniowa]  
82Szubertowie (II linia)46Potomków [Struktura liniowa]  
83Szubertowie i rodziny spokrewnione356Potomków [Struktura liniowa]  
84Szumnarscy z Opalenicy, Buku i Śremu135Potomków [Struktura liniowa]  
85Szyptyccy rodem z Praszki10Potomków [Struktura liniowa]  
86Tabulscy z Wielkopolski42Potomków [Struktura liniowa]  
87Targoszowie i Targoszyńscy z Buku i okolic253Potomków [Struktura liniowa]  
88Terczewscy i Lisowscy z Buku115Potomków [Struktura liniowa]  
89Tretnikowie z Buku39Potomków [Struktura liniowa]  
90Tyczkowie vel Tyczkowscy z Buku i rodziny spokrewnione239Potomków [Struktura liniowa]  
91Tyxiccy (pierwotnie Sztortowie) z Wielkopolski254Potomków [Struktura liniowa]  
92Wąsikiewiczowie z Buku66Potomków [Struktura liniowa]  
93Wąsowiczowie (wcześniej Stroiwąsowie) i rodziny spokrewnione122Potomków [Struktura liniowa]  
94Wąsowiczowie (wcześniej Stroiwąsowie) ze Stęszewa i rodziny spokrewnione44Potomków [Struktura liniowa]  
95Weychanowie z Buku i Stęszewa (I gałąź)50Potomków [Struktura liniowa]  
96Weychanowie ze Stęszewa i Buku (II galąź)93Potomków [Struktura liniowa]  
97Weynerowie z Buku82Potomków [Struktura liniowa]  
98Wolsztyńscy vel Olsztyńscy rodem z Buku61Potomków [Struktura liniowa]  
99Woytkowscy z Buku i rodziny spokrewnione183Potomków [Struktura liniowa]  
100Wurchowie (Worchowie) i rodziny spokrewnione650Potomków [Struktura liniowa]  
101Zenktelerowie z Buku51Potomków [Struktura liniowa]  

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl