Rodowody mieszczan bukowskich

Drzewa

1Babscy z Buku i rodziny spokrewnione334Potomków [Struktura liniowa]  
2Basińscy (Baszyńscy) i rodziny spokrewnione97Potomków [Struktura liniowa]  
3Berchetowie (Berchertowie) i rodziny spokrewnione108Potomków [Struktura liniowa]  
4Bętkowscy (Będkowscy) z Buku50Potomków [Struktura liniowa]  
5Błażejewscy z Buku15Potomków [Struktura liniowa]  
6Bogajewiczowie (Bugajewiczowie) rodem z Pyzdr10Potomków [Struktura liniowa]  
7Bramkowie i Bramkowscy z Buku oraz rodziny spokrewnione157Potomków [Struktura liniowa]  
8Breańscy herbu Łabędź z Wielkopolski19Potomków  
9Breańscy herbu Łabędź z Wielkopolski255Potomków  
10Breańscy herbu Łabędź z Wielkopolski255Potomków  
11Breańscy herbu Łabędź z Wielkopolski255Potomków  
12Breańscy herbu Łabędź z Wielkopolski47Potomków  
13Chylińscy herbu Bończa17Potomków [Struktura liniowa]  
14Cieślewiczowie z Buku15Potomków [Struktura liniowa]  
15Ciosańscy i rodziny spokrewnione229Potomków [Struktura liniowa]  
16Cwojdzińscy (Czwoydzińscy) rodem z Krobi141Potomków [Struktura liniowa]  
17Czechowscy i Działowiczowie82Potomków [Struktura liniowa]  
18Czerniejewscy z Buku i rodziny spokrewnione42Potomków [Struktura liniowa]  
19Czerniewiczowie z Buku437Potomków [Struktura liniowa]  
20Czochronowie z Buku i Poznania75Potomków [Struktura liniowa]  
21Datkiewiczowie z Wielkopolski109Potomków [Struktura liniowa]  
22Degórscy z Buku91Potomków [Struktura liniowa]  
23Dłużyńscy z Wielkopolski61Potomków [Struktura liniowa]  
24Dobielińscy (Dobilińscy) z Wielkopolski82Potomków [Struktura liniowa] 
25Dybizbańscy z Buku i okolic746Potomków [Struktura liniowa]  
26Falęccy h. Leszczyc i Breańscy h. Łabędź (Falecki and Breanski family)84Potomków [Struktura liniowa]  
27Fenglerowie ze Stęszewa i Buku20Potomków [Struktura liniowa]  
28Gajewiczowie z Wielichowa i rodziny spokrewnione176Potomków [Struktura liniowa]  
29Gierczykowie z Wielkopolski140Potomków [Struktura liniowa]  
30Ginterowie z Opalenicz i Buku294Potomków [Struktura liniowa]  
31Gostyńscy z Buku6Potomków [Struktura liniowa] 
32Gowarzewscy z Buku63Potomków [Struktura liniowa]  
33Górscy, Falęccy i Lemańscy380Potomków [Struktura liniowa]  
34Hynczowie (Hinczowie) i Gielwertowie z Buku61Potomków [Struktura liniowa]  
35Jarmużkowie i Kramberscy z Buku158Potomków [Struktura liniowa]  
36Józef Tymkowski (Thiem): Drzewo potomków15Potomków  
37Józef Tymkowski alias Thiem: Drzewo przodków i potomków17Przodków i Potomków  
38Kaliccy i Kaliscy34Potomków [Struktura liniowa]  
39Kaszewscy rodem z Wielkopolski29Potomków [Struktura liniowa]  
40Klimeccy z Buku255Potomków [Struktura liniowa] 
41Konatkowscy z Buku69Potomków [Struktura liniowa]  
42Kontrowiczowie ze Stęszewa i Buku 78Potomków [Struktura liniowa]  
43Kopczyńscy z Buku86Potomków [Struktura liniowa]  
44Kozłowiczowie i rodziny spokrewnione114Potomków [Struktura liniowa]  
45Krężołkowie z Buku84Potomków [Struktura liniowa]  
46Krzeszkiewiczowie z Buku178Potomków [Struktura liniowa]  
47Krzewińscy z Buku145Potomków [Struktura liniowa]  
48Krzyżogórscy ze Stęszewa38Potomków [Struktura liniowa]  
49Kuchowiczowie i rodziny spokrewnione238Potomków [Struktura liniowa]  
50Kujawscy i Wdowiccy301Potomków [Struktura liniowa]  
51Kuklińscy (pierwotnie Kukiełkowie) z Wielkopolski131Potomków [Struktura liniowa]  
52Lisowscy (Lissowscy) z Opalenicy i Buku32Potomków [Struktura liniowa]  
53Ludowiczowie z Buku160Potomków [Struktura liniowa]  
54Ławiccy rodem z Opalenicy i Buku59Przodków i Potomków 
55Łęgowiczowie z Buku34Potomków [Struktura liniowa]  
56Miedzińscy z Buku i okolic24Potomków [Struktura liniowa]  
57Mikołajewiczowie z Buku97Potomków [Struktura liniowa]  
58Mińscy i rodziny spokrewnione212Potomków [Struktura liniowa]  
59Mizgałowie i Mizgalscy rodem z Wielkopolski75Potomków [Struktura liniowa]  
60Morzyńscy z Wielkopolski182Potomków [Struktura liniowa]  
61Mórkowscy (Murkowscy) i rodziny spokrewnione149Potomków [Struktura liniowa]  
62Niezielińscy z Buku259Potomków [Struktura liniowa]  
63Okinczewcy, Okińczewscy i rodziny spokrewniione108Potomków [Struktura liniowa]  
64Opączewscy (Opończewscy) i rodziny spokrewnione193Potomków [Struktura liniowa]  
65Ostrowiczowie z Gostynia33Potomków [Struktura liniowa]  
66Pachowiczowie z Buku235Potomków [Struktura liniowa] 
67Panieńscy z Wielkopolski20Potomków [Struktura liniowa]  
68Paniewscy z Buku51Potomków [Struktura liniowa]  
69Pawełczykowie i rodziny spokrewnione467Potomków [Struktura liniowa]  
70Pawłowiczowie i Szramkowscy z Buku168Potomków [Struktura liniowa]  
71Potomkowie Grzegorza Tuliszki 281Potomków [Struktura liniowa]  
72Potomkowie Krystiana Englera60Potomków [Struktura liniowa]  
73Potomkowie Krzysztofa Kaliskiego alias Sobierajewicza152Potomków [Struktura liniowa]  
74Potomkowie Macieja Kużdy vel Kużdowicza oraz rodziny spokrewnione100Potomków [Struktura liniowa]  
75Potomkowie Wojciecha Weychana77Potomków [Struktura liniowa]  
76Potomkowie Zygmunta Wdowickiego rodem ze Stęszewa59Potomków [Struktura liniowa]  
77Radzcy z Buku37Potomków [Struktura liniowa]  
78Redempscy z Buku32Potomków [Struktura liniowa]  
79Rodowód Lemańskich herbu Bukowczyk489Potomków [Struktura liniowa] 
80Rodzina Ćwikiełków i Ćwiklińskich50Potomków [Struktura liniowa]  
81Rodzina Hasińskich z Gostynia50Potomków [Struktura liniowa]  
82Rodzina Jedyneckich z Opalenicy i Buku36Potomków [Struktura liniowa]  
83Rodzina Kaletków z Wielichowa60Potomków [Struktura liniowa]  
84Rodzina Miąszyków (Miąszczyków)25Potomków [Struktura liniowa]  
85Rodzina Ostrowiczów z Gostynia33Potomków [Struktura liniowa]  
86Rodzina Pruskich z Buku i rodziny spokrewnione409Potomków [Struktura liniowa]  
87Rotyńscy rodem z Olsztyna36Potomków [Struktura liniowa]  
88Skorkowie i Skorkowiczowie rodem z Buku38Potomków [Struktura liniowa]  
89Słoniewiczowie i rodyinz spokrewnione76Potomków [Struktura liniowa]  
90Sobańscy i rodyinz spokrewnione350Potomków [Struktura liniowa]  
91Sobierowscy i rodziny spokrewnione222Potomków [Struktura liniowa]  
92Stroińscy z Buku58Potomków [Struktura liniowa]  
93Styczyńscy z Buku33Potomków [Struktura liniowa]  
94Szubertowie (II linia)46Potomków [Struktura liniowa]  
95Szubertowie i rodziny spokrewnione385Potomków [Struktura liniowa]  
96Szumnarscy z Opalenicy, Buku i Śremu135Potomków [Struktura liniowa]  
97Szyptyccy rodem z Praszki10Potomków [Struktura liniowa]  
98Tabulscy z Wielkopolski43Potomków [Struktura liniowa] 
99Targoszowie i Targoszyńscy z Buku i okolic245Potomków [Struktura liniowa]  
100Terczewscy i Lisowscy z Buku110Potomków [Struktura liniowa]  
101Tretnikowie z Buku39Potomków [Struktura liniowa]  
102Trykaliczowie z Buku11Potomków [Struktura liniowa] 
103Tyczkowie vel Tyczkowscy z Buku i rodziny spokrewnione218Potomków [Struktura liniowa]  
104Tymkowscy z Buku28Potomków [Struktura liniowa]  
105Tyxiccy (pierwotnie Sztortowie) z Wielkopolski112Potomków [Struktura liniowa] 
106Wąsikiewiczowie z Buku66Potomków [Struktura liniowa]  
107Wąsowiczowie (wcześniej Stroiwąsowie) i rodziny spokrewnione122Potomków [Struktura liniowa]  
108Wąsowiczowie (wcześniej Stroiwąsowie) ze Stęszewa i rodziny spokrewnione44Potomków [Struktura liniowa]  
109Weychanowie z Buku i Stęszewa (I gałąź)50Potomków [Struktura liniowa]  
110Weychanowie ze Stęszewa i Buku (II galąź)93Potomków [Struktura liniowa]  
111Weynerowie z Buku84Potomków [Struktura liniowa]  
112Wolsztyńscy vel Olsztyńscy rodem z Buku61Potomków [Struktura liniowa]  
113Woytkowscy z Buku i rodziny spokrewnione183Potomków [Struktura liniowa]  
114Wurchowie (Worchowie) i rodziny spokrewnione688Potomków [Struktura liniowa]  
115Zenktelerowie z Buku51Potomków [Struktura liniowa]  

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl