Rodowody mieszczan bukowskich

Drzewa

1Babscy z Buku i rodziny spokrewnione334Potomków [Struktura liniowa]  
2Basińscy (Baszyńscy) i rodziny spokrewnione97Potomków [Struktura liniowa]  
3Berchetowie (Berchertowie) i rodziny spokrewnione108Potomków [Struktura liniowa]  
4Bętkowscy (Będkowscy) z Buku50Potomków [Struktura liniowa]  
5Błażejewscy z Buku15Potomków [Struktura liniowa]  
6Bogajewiczowie (Bugajewiczowie) rodem z Pyzdr10Potomków [Struktura liniowa]  
7Bramkowie i Bramkowscy z Buku oraz rodziny spokrewnione157Potomków [Struktura liniowa]  
8Chylińscy herbu Bończa17Potomków [Struktura liniowa]  
9Cieślewiczowie z Buku15Potomków [Struktura liniowa]  
10Ciosańscy i rodziny spokrewnione225Potomków [Struktura liniowa]  
11Cwojdzińscy (Czwoydzińscy) rodem z Krobi141Potomków [Struktura liniowa]  
12Czechowscy i Działowiczowie82Potomków [Struktura liniowa]  
13Czerniejewscy z Buku i rodziny spokrewnione42Potomków [Struktura liniowa]  
14Czerniewiczowie z Buku431Potomków [Struktura liniowa]  
15Czochronowie z Buku i Poznania75Potomków [Struktura liniowa]  
16Datkiewiczowie z Wielkopolski109Potomków [Struktura liniowa]  
17Degórscy z Buku91Potomków [Struktura liniowa]  
18Dłużyńscy z Wielkopolski61Potomków [Struktura liniowa]  
19Dobielińscy (Dobilińscy) z Wielkopolski78Potomków [Struktura liniowa]  
20Dybizbańscy z Buku i okolic670Potomków [Struktura liniowa]  
21Falęccy h. Leszczyc i Breańscy h. Łabędź (Falecki and Breanski family)83Potomków [Struktura liniowa]  
22Fenglerowie ze Stęszewa i Buku20Potomków [Struktura liniowa]  
23Gajewiczowie z Wielichowa i rodziny spokrewnione174Potomków [Struktura liniowa]  
24Gierczykowie z Wielkopolski140Potomków [Struktura liniowa]  
25Ginterowie z Opalenicz i Buku288Potomków [Struktura liniowa]  
26Gowarzewscy z Buku63Potomków [Struktura liniowa]  
27Górscy, Falęccy i Lemańscy362Potomków [Struktura liniowa]  
28Hynczowie (Hinczowie) i Gielwertowie z Buku61Potomków [Struktura liniowa]  
29Jarmużkowie i Kramberscy z Buku158Potomków [Struktura liniowa]  
30Kaliccy i Kaliscy34Potomków [Struktura liniowa]  
31Kaszewscy rodem z Wielkopolski29Potomków [Struktura liniowa]  
32Konatkowscy z Buku64Potomków [Struktura liniowa]  
33Kontrowiczowie ze Stęszewa i Buku 78Potomków [Struktura liniowa]  
34Kopczyńscy z Buku86Potomków [Struktura liniowa]  
35Kozłowiczowie i rodziny spokrewnione114Potomków [Struktura liniowa]  
36Krężołkowie z Buku84Potomków [Struktura liniowa]  
37Krzeszkiewiczowie z Buku178Potomków [Struktura liniowa]  
38Krzewińscy z Buku143Potomków [Struktura liniowa]  
39Krzyżogórscy ze Stęszewa38Potomków [Struktura liniowa]  
40Kuchowiczowie i rodziny spokrewnione248Potomków [Struktura liniowa]  
41Kujawscy i Wdowiccy290Potomków [Struktura liniowa]  
42Kuklińscy (pierwotnie Kukiełkowie) z Wielkopolski131Potomków [Struktura liniowa]  
43Lisowscy (Lissowscy) z Opalenicy i Buku31Potomków [Struktura liniowa]  
44Ludowiczowie z Buku149Potomków [Struktura liniowa]  
45Ławiccy rodem z Opalenicy200Potomków [Struktura liniowa] 
46Łęgowiczowie z Buku34Potomków [Struktura liniowa]  
47Mikołajewiczowie z Buku97Potomków [Struktura liniowa]  
48Mińscy i rodziny spokrewnione210Potomków [Struktura liniowa]  
49Mizgałowie i Mizgalscy rodem z Wielkopolski75Potomków [Struktura liniowa]  
50Morzyńscy z Wielkopolski182Potomków [Struktura liniowa]  
51Mórkowscy (Murkowscy) i rodziny spokrewnione148Potomków [Struktura liniowa]  
52Niezielińscy z Buku232Potomków [Struktura liniowa]  
53Okinczewcy, Okińczewscy i rodziny spokrewniione108Potomków [Struktura liniowa]  
54Opączewscy (Opończewscy) i rodziny spokrewnione193Potomków [Struktura liniowa]  
55Ostrowiczowie z Gostynia33Potomków [Struktura liniowa]  
56Pachowiczowie z Buku214Potomków [Struktura liniowa]  
57Panieńscy z Wielkopolski20Potomków [Struktura liniowa]  
58Paniewscy z Buku45Potomków [Struktura liniowa]  
59Pawełczykowie i rodziny spokrewnione449Potomków [Struktura liniowa]  
60Pawłowiczowie i Szramkowscy z Buku157Potomków [Struktura liniowa]  
61Potomkowie Grzegorza Tuliszki 279Potomków [Struktura liniowa]  
62Potomkowie Krystiana Englera60Potomków [Struktura liniowa]  
63Potomkowie Krzysztofa Kaliskiego alias Sobierajewicza152Potomków [Struktura liniowa]  
64Potomkowie Macieja Kużdy vel Kużdowicza oraz rodziny spokrewnione100Potomków [Struktura liniowa]  
65Potomkowie Wojciecha Weychana77Potomków [Struktura liniowa]  
66Potomkowie Zygmunta Wdowickiego rodem ze Stęszewa59Potomków [Struktura liniowa]  
67Radzcy z Buku37Potomków [Struktura liniowa]  
68Redempscy z Buku32Potomków [Struktura liniowa]  
69Rodowód Lemańskich herbu Bukowczyk295Potomków [Struktura liniowa] 
70Rodzina Ćwikiełków i Ćwiklińskich50Potomków [Struktura liniowa]  
71Rodzina Hasińskich z Gostynia50Potomków [Struktura liniowa]  
72Rodzina Jedyneckich z Opalenicy i Buku36Potomków [Struktura liniowa]  
73Rodzina Kaletków z Wielichowa60Potomków [Struktura liniowa]  
74Rodzina Miąszyków (Miąszczyków)25Potomków [Struktura liniowa]  
75Rodzina Pruskich z Buku i rodziny spokrewnione380Potomków [Struktura liniowa]  
76Rotyńscy rodem z Olsztyna36Potomków [Struktura liniowa]  
77Skorkowie i Skorkowiczowie rodem z Buku38Potomków [Struktura liniowa]  
78Słoniewiczowie i rodyinz spokrewnione76Potomków [Struktura liniowa]  
79Sobańscy i rodyinz spokrewnione350Potomków [Struktura liniowa]  
80Sobierowscy i rodziny spokrewnione211Potomków [Struktura liniowa]  
81Stroińscy z Buku58Potomków [Struktura liniowa]  
82Styczyńscy z Buku33Potomków [Struktura liniowa]  
83Szubertowie (II linia)46Potomków [Struktura liniowa]  
84Szubertowie i rodziny spokrewnione358Potomków [Struktura liniowa]  
85Szumnarscy z Opalenicy, Buku i Śremu135Potomków [Struktura liniowa]  
86Szyptyccy rodem z Praszki10Potomków [Struktura liniowa]  
87Tabulscy z Wielkopolski43Potomków [Struktura liniowa]  
88Targoszowie i Targoszyńscy z Buku i okolic245Potomków [Struktura liniowa]  
89Terczewscy i Lisowscy z Buku110Potomków [Struktura liniowa]  
90Tretnikowie z Buku39Potomków [Struktura liniowa]  
91Tyczkowie vel Tyczkowscy z Buku i rodziny spokrewnione231Potomków [Struktura liniowa]  
92Tyxiccy (pierwotnie Sztortowie) z Wielkopolski112Potomków [Struktura liniowa]  
93Wąsikiewiczowie z Buku66Potomków [Struktura liniowa]  
94Wąsowiczowie (wcześniej Stroiwąsowie) i rodziny spokrewnione122Potomków [Struktura liniowa]  
95Wąsowiczowie (wcześniej Stroiwąsowie) ze Stęszewa i rodziny spokrewnione44Potomków [Struktura liniowa]  
96Weychanowie z Buku i Stęszewa (I gałąź)50Potomków [Struktura liniowa]  
97Weychanowie ze Stęszewa i Buku (II galąź)93Potomków [Struktura liniowa]  
98Weynerowie z Buku82Potomków [Struktura liniowa]  
99Wolsztyńscy vel Olsztyńscy rodem z Buku61Potomków [Struktura liniowa]  
100Woytkowscy z Buku i rodziny spokrewnione183Potomków [Struktura liniowa]  
101Wurchowie (Worchowie) i rodziny spokrewnione659Potomków [Struktura liniowa]  
102Zenktelerowie z Buku51Potomków [Struktura liniowa]  

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl