Rodowody mieszczan bukowskich

Drzewa

1Babscy z Buku i rodziny spokrewnione334Potomków [Struktura liniowa]  
2Basińscy (Baszyńscy) i rodziny spokrewnione97Potomków [Struktura liniowa]  
3Berchetowie (Berchertowie) i rodziny spokrewnione108Potomków [Struktura liniowa]  
4Bętkowscy (Będkowscy) z Buku50Potomków [Struktura liniowa]  
5Błażejewscy z Buku15Potomków [Struktura liniowa]  
6Bogajewiczowie (Bugajewiczowie) rodem z Pyzdr10Potomków [Struktura liniowa]  
7Bramkowie i Bramkowscy z Buku oraz rodziny spokrewnione157Potomków [Struktura liniowa]  
8Chylińscy herbu Bończa17Potomków [Struktura liniowa]  
9Cieślewiczowie z Buku15Potomków [Struktura liniowa]  
10Ciosańscy i rodziny spokrewnione229Potomków [Struktura liniowa]  
11Cwojdzińscy (Czwoydzińscy) rodem z Krobi141Potomków [Struktura liniowa]  
12Czechowscy i Działowiczowie82Potomków [Struktura liniowa]  
13Czerniejewscy z Buku i rodziny spokrewnione42Potomków [Struktura liniowa]  
14Czerniewiczowie z Buku437Potomków [Struktura liniowa]  
15Czochronowie z Buku i Poznania75Potomków [Struktura liniowa]  
16Datkiewiczowie z Wielkopolski109Potomków [Struktura liniowa]  
17Degórscy z Buku91Potomków [Struktura liniowa]  
18Dłużyńscy z Wielkopolski61Potomków [Struktura liniowa]  
19Dobielińscy (Dobilińscy) z Wielkopolski82Potomków [Struktura liniowa] 
20Dybizbańscy z Buku i okolic746Potomków [Struktura liniowa]  
21Falęccy h. Leszczyc i Breańscy h. Łabędź (Falecki and Breanski family)84Potomków [Struktura liniowa]  
22Fenglerowie ze Stęszewa i Buku20Potomków [Struktura liniowa]  
23Gajewiczowie z Wielichowa i rodziny spokrewnione176Potomków [Struktura liniowa]  
24Gierczykowie z Wielkopolski140Potomków [Struktura liniowa]  
25Ginterowie z Opalenicz i Buku294Potomków [Struktura liniowa]  
26Gostyńscy z Buku6Potomków [Struktura liniowa] 
27Gowarzewscy z Buku63Potomków [Struktura liniowa]  
28Górscy, Falęccy i Lemańscy380Potomków [Struktura liniowa]  
29Hynczowie (Hinczowie) i Gielwertowie z Buku61Potomków [Struktura liniowa]  
30Jarmużkowie i Kramberscy z Buku158Potomków [Struktura liniowa]  
31Kaliccy i Kaliscy34Potomków [Struktura liniowa]  
32Kaszewscy rodem z Wielkopolski29Potomków [Struktura liniowa]  
33Klimeccy z Buku255Potomków [Struktura liniowa] 
34Konatkowscy z Buku69Potomków [Struktura liniowa]  
35Kontrowiczowie ze Stęszewa i Buku 78Potomków [Struktura liniowa]  
36Kopczyńscy z Buku86Potomków [Struktura liniowa]  
37Kozłowiczowie i rodziny spokrewnione114Potomków [Struktura liniowa]  
38Krężołkowie z Buku84Potomków [Struktura liniowa]  
39Krzeszkiewiczowie z Buku178Potomków [Struktura liniowa]  
40Krzewińscy z Buku145Potomków [Struktura liniowa]  
41Krzyżogórscy ze Stęszewa38Potomków [Struktura liniowa]  
42Kuchowiczowie i rodziny spokrewnione235Potomków [Struktura liniowa]  
43Kujawscy i Wdowiccy301Potomków [Struktura liniowa]  
44Kuklińscy (pierwotnie Kukiełkowie) z Wielkopolski131Potomków [Struktura liniowa]  
45Lisowscy (Lissowscy) z Opalenicy i Buku32Potomków [Struktura liniowa]  
46Ludowiczowie z Buku160Potomków [Struktura liniowa]  
47Ławiccy rodem z Opalenicy205Potomków [Struktura liniowa] 
48Łęgowiczowie z Buku34Potomków [Struktura liniowa]  
49Miedzińscy z Buku i okolic24Potomków [Struktura liniowa]  
50Mikołajewiczowie z Buku97Potomków [Struktura liniowa]  
51Mińscy i rodziny spokrewnione212Potomków [Struktura liniowa]  
52Mizgałowie i Mizgalscy rodem z Wielkopolski75Potomków [Struktura liniowa]  
53Morzyńscy z Wielkopolski182Potomków [Struktura liniowa]  
54Mórkowscy (Murkowscy) i rodziny spokrewnione149Potomków [Struktura liniowa]  
55Niezielińscy z Buku259Potomków [Struktura liniowa]  
56Okinczewcy, Okińczewscy i rodziny spokrewniione108Potomków [Struktura liniowa]  
57Opączewscy (Opończewscy) i rodziny spokrewnione193Potomków [Struktura liniowa]  
58Ostrowiczowie z Gostynia33Potomków [Struktura liniowa]  
59Pachowiczowie z Buku220Potomków [Struktura liniowa] 
60Panieńscy z Wielkopolski20Potomków [Struktura liniowa]  
61Paniewscy z Buku48Potomków [Struktura liniowa]  
62Pawełczykowie i rodziny spokrewnione467Potomków [Struktura liniowa]  
63Pawłowiczowie i Szramkowscy z Buku168Potomków [Struktura liniowa]  
64Potomkowie Grzegorza Tuliszki 281Potomków [Struktura liniowa]  
65Potomkowie Krystiana Englera60Potomków [Struktura liniowa]  
66Potomkowie Krzysztofa Kaliskiego alias Sobierajewicza152Potomków [Struktura liniowa]  
67Potomkowie Macieja Kużdy vel Kużdowicza oraz rodziny spokrewnione100Potomków [Struktura liniowa]  
68Potomkowie Wojciecha Weychana77Potomków [Struktura liniowa]  
69Potomkowie Zygmunta Wdowickiego rodem ze Stęszewa59Potomków [Struktura liniowa]  
70Radzcy z Buku37Potomków [Struktura liniowa]  
71Redempscy z Buku32Potomków [Struktura liniowa]  
72Rodowód Lemańskich herbu Bukowczyk488Potomków [Struktura liniowa] 
73Rodzina Ćwikiełków i Ćwiklińskich50Potomków [Struktura liniowa]  
74Rodzina Hasińskich z Gostynia50Potomków [Struktura liniowa]  
75Rodzina Jedyneckich z Opalenicy i Buku36Potomków [Struktura liniowa]  
76Rodzina Kaletków z Wielichowa60Potomków [Struktura liniowa]  
77Rodzina Miąszyków (Miąszczyków)25Potomków [Struktura liniowa]  
78Rodzina Ostrowiczów z Gostynia33Potomków [Struktura liniowa]  
79Rodzina Pruskich z Buku i rodziny spokrewnione409Potomków [Struktura liniowa]  
80Rotyńscy rodem z Olsztyna36Potomków [Struktura liniowa]  
81Skorkowie i Skorkowiczowie rodem z Buku38Potomków [Struktura liniowa]  
82Słoniewiczowie i rodyinz spokrewnione76Potomków [Struktura liniowa]  
83Sobańscy i rodyinz spokrewnione350Potomków [Struktura liniowa]  
84Sobierowscy i rodziny spokrewnione222Potomków [Struktura liniowa]  
85Stroińscy z Buku58Potomków [Struktura liniowa]  
86Styczyńscy z Buku33Potomków [Struktura liniowa]  
87Szubertowie (II linia)46Potomków [Struktura liniowa]  
88Szubertowie i rodziny spokrewnione370Potomków [Struktura liniowa]  
89Szumnarscy z Opalenicy, Buku i Śremu135Potomków [Struktura liniowa]  
90Szyptyccy rodem z Praszki10Potomków [Struktura liniowa]  
91Tabulscy z Wielkopolski43Potomków [Struktura liniowa] 
92Targoszowie i Targoszyńscy z Buku i okolic245Potomków [Struktura liniowa]  
93Terczewscy i Lisowscy z Buku110Potomków [Struktura liniowa]  
94Tretnikowie z Buku39Potomków [Struktura liniowa]  
95Trykaliczowie z Buku11Potomków [Struktura liniowa] 
96Tyczkowie vel Tyczkowscy z Buku i rodziny spokrewnione218Potomków [Struktura liniowa]  
97Tymkowscy z Buku28Potomków [Struktura liniowa]  
98Tyxiccy (pierwotnie Sztortowie) z Wielkopolski112Potomków [Struktura liniowa] 
99Wąsikiewiczowie z Buku66Potomków [Struktura liniowa]  
100Wąsowiczowie (wcześniej Stroiwąsowie) i rodziny spokrewnione122Potomków [Struktura liniowa]  
101Wąsowiczowie (wcześniej Stroiwąsowie) ze Stęszewa i rodziny spokrewnione44Potomków [Struktura liniowa]  
102Weychanowie z Buku i Stęszewa (I gałąź)50Potomków [Struktura liniowa]  
103Weychanowie ze Stęszewa i Buku (II galąź)93Potomków [Struktura liniowa]  
104Weynerowie z Buku84Potomków [Struktura liniowa]  
105Wolsztyńscy vel Olsztyńscy rodem z Buku61Potomków [Struktura liniowa]  
106Woytkowscy z Buku i rodziny spokrewnione183Potomków [Struktura liniowa]  
107Wurchowie (Worchowie) i rodziny spokrewnione688Potomków [Struktura liniowa]  
108Zenktelerowie z Buku51Potomków [Struktura liniowa]  

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl