Rodowody mieszczan bukowskich

Drzewa

1Babscy z Buku i rodziny spokrewnione334Potomków [Struktura liniowa]  
2Basińscy (Baszyńscy) i rodziny spokrewnione96Potomków [Struktura liniowa]  
3Berchetowie (Berchertowie) i rodziny spokrewnione108Potomków [Struktura liniowa]  
4Bętkowscy (Będkowscy) z Buku50Potomków [Struktura liniowa]  
5Błażejewscy z Buku15Potomków [Struktura liniowa]  
6Bogajewiczowie (Bugajewiczowie) rodem z Pyzdr10Potomków [Struktura liniowa]  
7Bramkowie i Bramkowscy z Buku oraz rodziny spokrewnione153Potomków [Struktura liniowa]  
8Chylińscy herbu Bończa17Potomków [Struktura liniowa]  
9Cieślewiczowie z Buku15Potomków [Struktura liniowa]  
10Ciosańscy i rodziny spokrewnione220Potomków [Struktura liniowa]  
11Cwojdzińscy (Czwoydzińscy) rodem z Krobi141Potomków [Struktura liniowa]  
12Czechowscy i Działowiczowie82Potomków [Struktura liniowa]  
13Czerniejewscy z Buku i rodziny spokrewnione42Potomków [Struktura liniowa]  
14Czerniewiczowie z Buku427Potomków [Struktura liniowa]  
15Czochronowie z Buku i Poznania71Potomków [Struktura liniowa]  
16Datkiewiczowie z Wielkopolski123Potomków [Struktura liniowa]  
17Degórscy z Buku91Potomków [Struktura liniowa]  
18Dłużyńscy z Wielkopolski51Potomków [Struktura liniowa]  
19Dobielińscy z Wielkopolski90Potomków [Struktura liniowa]  
20Dybizbańscy z Buku i okolic672Potomków [Struktura liniowa]  
21Fenglerowie ze Stęszewa i Buku20Potomków [Struktura liniowa]  
22Gajewiczowie z Wielichowa i rodziny spokrewnione174Potomków [Struktura liniowa]  
23Gierczykowie z Wielkopolski140Potomków [Struktura liniowa]  
24Ginterowie z Opalenicz i Buku288Potomków [Struktura liniowa]  
25Gowarzewscy z Buku63Potomków [Struktura liniowa]  
26Górscy, Falęccy i Lemańscy331Potomków [Struktura liniowa]  
27Hynczowie (Hinczowie) i Gielwertowie z Buku61Potomków [Struktura liniowa]  
28Jarmużkowie i Kramberscy z Buku158Potomków [Struktura liniowa]  
29Kaliccy i Kaliscy33Potomków [Struktura liniowa]  
30Kaszewscy rodem z Wielkopolski29Potomków [Struktura liniowa]  
31Konatkowscy z Buku64Potomków [Struktura liniowa]  
32Kontrowiczowie ze Stęszewa i Buku 78Potomków [Struktura liniowa]  
33Kopczyńscy z Buku86Potomków [Struktura liniowa]  
34Kozłowiczowie i rodziny spokrewnione114Potomków [Struktura liniowa]  
35Krężołkowie z Buku84Potomków [Struktura liniowa]  
36Krzeszkiewiczowie z Buku191Potomków [Struktura liniowa]  
37Krzewińscy z Buku143Potomków [Struktura liniowa]  
38Krzyżogórscy ze Stęszewa38Potomków [Struktura liniowa]  
39Kuchowiczowie i rodziny spokrewnione247Potomków [Struktura liniowa]  
40Kujawscy i Wdowiccy290Potomków [Struktura liniowa]  
41Kuklińscy (pierwotnie Kukiełkowie) z Wielkopolski131Potomków [Struktura liniowa]  
42Lisowscy (Lissowscy) z Opalenicy i Buku36Potomków [Struktura liniowa]  
43Ludowiczowie z Buku155Potomków [Struktura liniowa]  
44Ławiccy rodem z Opalenicy205Potomków [Struktura liniowa] 
45Łęgowiczowie z Buku34Potomków [Struktura liniowa]  
46Mikołajewiczowie z Buku97Potomków [Struktura liniowa]  
47Mińscy i rodziny spokrewnione223Potomków [Struktura liniowa]  
48Mizgałowie i Mizgalscy rodem z Wielkopolski75Potomków [Struktura liniowa]  
49Morzyńscy z Wielkopolski170Potomków [Struktura liniowa]  
50Murkowscy (Mórkowscy) i rodziny spokrewnione348Potomków [Struktura liniowa]  
51Niezielińscy z Buku232Potomków [Struktura liniowa]  
52Okinczewcy, Okińczewscy i rodziny spokrewniione108Potomków [Struktura liniowa]  
53Opączewscy (Opończewscy) i rodziny spokrewnione193Potomków [Struktura liniowa]  
54Ostrowiczowie z Gostynia33Potomków [Struktura liniowa]  
55Pachowiczowie z Buku212Potomków [Struktura liniowa]  
56Panieńscy z Wielkopolski20Potomków [Struktura liniowa]  
57Paniewscy z Buku45Potomków [Struktura liniowa]  
58Pawełczykowie i rodziny spokrewnione462Potomków [Struktura liniowa]  
59Pawłowiczowie i Szramkowscy z Buku163Potomków [Struktura liniowa]  
60Potomkowie Grzegorza Tuliszki 286Potomków [Struktura liniowa]  
61Potomkowie Krystiana Englera60Potomków [Struktura liniowa]  
62Potomkowie Krzysztofa Kaliskiego alias Sobierajewicza148Potomków [Struktura liniowa]  
63Potomkowie Macieja Kużdy vel Kużdowicza oraz rodziny spokrewnione100Potomków [Struktura liniowa]  
64Potomkowie Wojciecha Weychana77Potomków [Struktura liniowa]  
65Potomkowie Zygmunta Wdowickiego rodem ze Stęszewa59Potomków [Struktura liniowa]  
66Radzcy z Buku37Potomków [Struktura liniowa]  
67Redempscy z Buku32Potomków [Struktura liniowa]  
68Rodowód Lemańskich herbu Bukowczyk291Potomków [Struktura liniowa] 
69Rodzina Ćwikiełków i Ćwiklińskich50Potomków [Struktura liniowa]  
70Rodzina Hasińskich z Gostynia50Potomków [Struktura liniowa]  
71Rodzina Jedyneckich z Opalenicy i Buku36Potomków [Struktura liniowa]  
72Rodzina Kaletków z Wielichowa60Potomków [Struktura liniowa]  
73Rodzina Miąszyków (Miąszczyków)25Potomków [Struktura liniowa]  
74Rodzina Pruskich z Buku i rodziny spokrewnione385Potomków [Struktura liniowa]  
75Rotyńscy rodem z Olsztyna36Potomków [Struktura liniowa]  
76Słoniewiczowie i rodyinz spokrewnione76Potomków [Struktura liniowa]  
77Sobańscy i rodyinz spokrewnione358Potomków [Struktura liniowa]  
78Sobierowscy i rodziny spokrewnione196Potomków [Struktura liniowa]  
79Stroińscy z Buku58Potomków [Struktura liniowa]  
80Styczyńscy z Buku33Potomków [Struktura liniowa]  
81Szubertowie (II linia)39Potomków [Struktura liniowa]  
82Szubertowie i rodziny spokrewnione355Potomków [Struktura liniowa]  
83Szumnarscy z Opalenicy, Buku i Śremu135Potomków [Struktura liniowa]  
84Szyptyccy rodem z Praszki10Potomków [Struktura liniowa]  
85Tabulscy z Wielkopolski42Potomków [Struktura liniowa]  
86Targoszowie i Targoszyńscy z Buku i okolic253Potomków [Struktura liniowa]  
87Terczewscy i Lisowscy z Buku115Potomków [Struktura liniowa]  
88Tretnikowie z Buku39Potomków [Struktura liniowa]  
89Tyczkowie vel Tyczkowscy z Buku i rodziny spokrewnione238Potomków [Struktura liniowa]  
90Tyxiccy (pierwotnie Sztortowie) z Wielkopolski242Potomków [Struktura liniowa]  
91Wąsikiewiczowie z Buku66Potomków [Struktura liniowa]  
92Wąsowiczowie (wcześniej Stroiwąsowie) i rodziny spokrewnione122Potomków [Struktura liniowa]  
93Wąsowiczowie (wcześniej Stroiwąsowie) ze Stęszewa i rodziny spokrewnione44Potomków [Struktura liniowa]  
94Weychanowie z Buku i Stęszewa (I gałąź)50Potomków [Struktura liniowa]  
95Weychanowie ze Stęszewa i Buku (II galąź)93Potomków [Struktura liniowa]  
96Weynerowie z Buku82Potomków [Struktura liniowa]  
97Wolsztyńscy vel Olsztyńscy rodem z Buku61Potomków [Struktura liniowa]  
98Woytkowscy z Buku i rodziny spokrewnione183Potomków [Struktura liniowa]  
99Wurchowie (Worchowie) i rodziny spokrewnione649Potomków [Struktura liniowa]  
100Zenktelerowie z Buku51Potomków [Struktura liniowa]  

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl