Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Edward Szuniewicz

*16-06-1920 Dziadziuszki 
(data i miejsce urodzenia)
+19-06-1978 Szczecin 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Rodzeństwo przyrodnie:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Miejsce ceremoniałuZaszcześle
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1
Dziadziuszki 
Miejsce urodzenia
Dziadziuszki, Puzyry, Propielewszczyzna, Nieżowszczyzna, Zaszczęśle (fragment mapy woj. wileńskiego II Rzeczpospolitej). Każde z wymienionych miejscowości było miejscem zamieszkania którejś z rodzin Szuniewiczów z omawianego rodu. Patrz: „Mapa miejsc”.
Mapa
2przed 1945
Dziadziuszki 
Miejsce zamieszkania
Szuniewicz Edward, syn Arkadiusza ur. 1920 Dziadziuszki, gm Hołubicze pow. Dzisna. Zamieszkały przed repatriacją: Dziadziuszki, gm, Hołubicze pow. Dzisna. Obecnie: kawaler – zdemobilizowany.
==================
Repertoria wydanych orzeczeń odszkodowawczych, Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Wojewódzki w Poznaniu.
 

Akta
Źródła:
Dokszyce, spis parafian kościoła rzymsko-katolickiego pw. Św. Trójcy, rok 1926, s. 67, dot. urodzenia [magazyn]
Karta grobu:
NazwaGrób Adeli i Edwarda Szuniewiczów w Szczecinie
Nazwa cmentarzaCmentarz Centralny w Szczecinie
Lokalizacja56A, rząd: 20, grób: 1-1A
CharakterystykaTrwały/Podwójny
 
 
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl