Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Feliks Kazimierz Szuniewicz

*około 1878 Tiumeń 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusabsolwent Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach (Nowoaleksandryjsku)
Wykształceniewyższe, absolwent Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach (Nowoaleksandryjsku)
Zawód wyuczonyleśnik
Zawód wykonywanyleśnik,
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11903
Puławy 
Zakończenie nauki
Feliks Kazimierz (ur. ok. 1878), starszy syn Franciszka, w 1903 r. uzyskał dyplom w zakresie leśnictwa w Instytucie Nowoaleksandryjskim (Puławy).
================
T. Chwalibóg, "Wspomnienia puławskie", Warszawa 1938, s. 161.

Alfabetyczny spis słuchaczów Polaków, którzy ukończyli całkowity kurs nauk w Instytucie gospodarstwa wiejskiego i leśnictwa w Puławach od 1872 r. do 1903 r. włącznie.
(...) Szuniew icz Feliks, 1903. leśn. Barnaut gub. Tomska.
===================
SKOROWIDZ LEŚNY NA ROK 1909, red. I. Szczerbowski. Lwów-Warszawa 1909, s. 259
"Wspomnienia puławskie"
Link
2od 1904 do 1916 Praca
"Лесничий 3-го разряда Феликс Францевич Шуневич работал в ведомстве Кабинета с марта 1904 г., в 1909– 1916 гг. являлся заведующим лесоустроительной партией."
======================
Леонид Островский, "Поляки в Западной Сибири в конце XIX – первой четверти XX века", 2016.
Publikacja
31910
Barnauł 
Praca
Feliks Szuniewicz był w 1910 r. urzędnikiem w mieście Barnauł i miał wziąć udział w sesji powiatu.
 
41910
Barnauł 
Praca
Адрес-календарь г. Барнаула, 1909
 

Адрес-календарь г. Барнаула, 1909
Barnauł
5około 1913
Barnauł 
Praca
Naczelnikiem Zarządu Głownego okręgu ałtajskiego Wydziału Jego Wyskokości był radca stanu Adam Kubicki-Piottuch [...] Na czele resortu leśnictwa stał sekretarz kolegialny Borys Imszeniecki, a następnie radca dworu Bolesław Ejsmondt i asesor kolegialny Feliks Kazimierz Szuniewicz.
Wrocławskie Studia Wschodnie, T. 7
61914
Tomsk 
Miejsce zamieszkania
Шуневичъ Ф.Ф.
=====================
Памятная книжка Томской губерніи на 1914 год, s. 88.
71915
Tomsk 
Praca
Feliks Szuniewicz syn Franciszka w 1915 r. był asesorem kolegialnym w guberni tomskiej w urzędzie gabinetu Jego Wysokośi Imperatora w Ministerstwie Dworu Imperatorskiego. Kierował sprawami zarządzania lasami.
Spis urzędników
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl