Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Teodor Aleksander Szuniewicz

*20-02-1873 Padun 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Data ceremoniału15-03-1873
Miejsce ceremoniałuOmsk
Ojciec chrzestnyFlorentyn Szuniewicz (*1836, +04-09-1911 Omsk)
Źródła:
Omsk, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, 4/1873, dot. urodzenia [akt prawny]
Tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku marca piętnastego dnia w Omskim rzymskokatolickim kościele ochrzczono dziecię imionami Teodor Aleksander przez kuratora Kazimierza Hryniewskiego z wody i olejów świętych.
Szlachetnych Franciszka i Marii z Świerszczewskich Szuniewiczów ślubnych małżonków syn urodzony dnia 20 lutego bieżącego roku w gorzelni paduńskiej okręgu jałutorowskiego tobolskiej guberni.
Trzymali do chrztu Aleksander s. Jana Świerszczewski z Marią Rosseter żoną generała majora intendenta okręgowego. Świadkowali Florentyn Szuniewicz z Anną Korzun.
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl