Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Franciszek Szuniewicz

*1829 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Rodzeństwo przyrodnie:
Podstawowe informacje o osobie:
Statusszlachcic (-1877)
Zawód wykonywanyleśnik,
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
126-11-1851
Prozoroki 
Świadek na ślubie (?)
1851 roku listopada 26 dnia w Prozorockim Rzymskokatolickim kościele ksiądz Józef Wassery trzykrotnie ogłosił przed ludem na liturgii zgromadzonym szlachetnych Antoniego Zambrzyckiego młodzieńca lat około 26 z Anelą Szadziewską panną lat około 22 mających - młodzieniec mieszka w Michalewie Głębockiej parafii, panna zaś w zaścianku Pomieńsk Prozorockiej parafii, Jana i Konstancji Zambrzyckich ślubnych małżonków syn i Andrzeja i Franciszki Szadziewskich ślubnych małżonków córka, w obecności świadków szlachetnych Józefa Bielewicza, Franciszka Szuniewicza i Ignacego Trapszy. Prozoroki, B 1851, poz. 15
Antoni Zambrzycki s. Jana
227-11-1864 Powstanie styczniowe i jego konsekwencje
Na oskarżonego szlachcica FRANCISZKA syna MICHAŁA SZUNIEWICZA służącego jako leśnik u podsądnego właściciela ziemskiego Oskierko [29. Albert Oskierko, właściciel ziemski powiatu dziśnieńskiego], winnego według własnego zeznania niedoniesienia zwierzchnictwu o pobycie w jego dworze bandy buntowników, nałożyć grzywnę dziesięć rubli srebrem na rzecz poszkodowanych podczas buntu [powstania], po czym przyprowadzić na miejsce zamieszkania i przekazać na porękę. Majątek uwolnić od sekwestru, jeśli ten został nałożony i nie ma do tego przeszkod prawnych.
===============
Журналъ Временнаго Полеваго Аудиторiата Штaбъ Випенскаго Военнаго Округа, LVIA 1248-1-594..
Źródła:
LVIA, Księgi szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1851, 1852, dot. urodzenia [manuskrypt]
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 24, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl