Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Józef Szuniewicz

*1827 Dawidki (Dawydki) 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Rodzeństwo przyrodnie:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
117-05-1871
Głębokie 
Ojciec chrzestny
Józef Szuniewicz (czy ten ?) został ojcem chrzestnym Stanisława, syna jedno-dworców Floriana i Anieli z Kowzanów Gucow. Cłop[iec urodził się 9 maja 1871 roku we wsi Niwje. Matką chrzestą była Justyna Kowzanowa.
Źródła:
LVIA, Księgi szlachty powiatu dziśnieńskiego, 1851, 1852, dot. urodzenia [manuskrypt]
NIAB, Wywód rodu Szuniewiczów z linii oszmiańsko-dziśnieńskiej, rok 1834, poz. 24, dot. urodzenia [manuskrypt]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl