Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

inż. Jerzy Rafał Strzemeski

*08-02-1912 Tobolsk 
(data i miejsce urodzenia)
+02-05-1967 Toruń 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
WykształcenieGłówny Mechanik w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Toruniu
Zawód wyuczonyinżynier mechanik, absolwent Politechniki Lwowskiej
Zawód wykonywanyinżynier mechanik
Ceremoniał religijnychrzest
Zdarzenia:
LPDataNazwa
11963 Publikacja (?)
Jerzy Strzemeski, "Obsługa traka pionowego"; Zjednoczenie Przemysłu Leśnego, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1963.
Biografia:
Jerzy Strzemeski urodził się 8 lutego 1912 r. w Tobolsku. Po repatriacji wraz z rodzicami, ukończył w 1932 r. gimnazjum matematyczno-przyrodnicze w Bydgoszczy. W latach 1932-1937 studiował na politechnice lwowskiej, a następnie do 1939 r. pracował w zakładach lotniczych we Lwowie.

W czasie okupacji był kierowcą, monterem, ślusarzem w różnych przedsiębiorstwach we Lwowie i w Drohobyczu. Po wyzwoleniu, w 1945 r. rozpoczął pracę w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu jako kierownik sekcji urządzeń przemysłowych, a w następstwie jako główny mechanik, które to stanowisko zajmował aż do zgonu, w obecnym Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Toruniu.

W czasie swej pracy pełnił jednocześnie funkcję przedstawiciela technicznego w pracach klubu techniki i racjonalizacji. W 1951 r. uzyskał na Politechnice Gdańskiej dyplom inżyniera-mechanika.

Inż. J. Strzemeski był synem zmarłego w 1960 r. znanego szeroko leśnika inż. Stanisława Strzemeskiego. Stworzył ponad 20 projektów wynalazczych (w tym 2 opatentowane), był laureatem wielu konkursów racjonalizatorskich. Z tytułu tych osiągnięć, a szczególnie za opracowanie samojezdnego opielacza motorowego do upraw leśnych otrzymał w 1964 r. nagrodę I stopnia na „Przeglądzie Osiągnięć Technicznych" zorganizowanym przez NOT w Toruniu. W uznaniu zasług w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem 10-lecia PRL oraz srebrną i złotą odznaką racjonalizatorską.

=========
Na podstawie: Czesław Bujna, „Jerzy Strzemeski (w rocznicę zgonu)” [w:] "SYLWAN" R 112 (1968), nr 8, s. 79 (fragmenty)
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl