Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Jerzy Rafał Strzemeski i Janina Strzemeska z d. Kozakiewicz

  
Jerzy Rafał Strzemeski
*08-02-1912 Tobolsk
+02-05-1967 Toruń
Janina Strzemeska z d. Kozakiewicz

+
Dane podstawowe:
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl