Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Teresa Dorota Stolarska z d. Szuniewicz

*1945 Bolewicko  
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Miedzichowo, USC, dot. urodzenia [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl