Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Józef Szuniewicz

*15-04-1900 Dawidki Wielkie 
(data i miejsce urodzenia)
+około 1980 Ubocze /Gryfów Śląski/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Ceremoniał religijnychrzest
Miejsce ceremoniałuGłębokie
Miejsce pochówkuGryfów Śląski
Zdarzenia:
LPDataNazwa
115-04-1900
Dawidki Wielkie 
Miejsce urodzenia
Dawidki Wielkie, gm. Hołubicze (do 1929 gmina Plissa), pow. Dzisna, parafia Głębokie. Zob: Mapa miejsc.
2do 1946
Głębokie 
Miejsce zamieszkania
miasto Głębokie, pow. Dzisna
308-03-1946
Głębokie 
Repatriacja
Szuniewicz Józef, syn Edmunda, ur. 15.04.1900 Dowidki, gm. Plissa, pow. Dzisna. Żonaty, pięcioro dzieci od 9 m-cy (*1946) do 13 lat. Zamieszkały ostatnio: Głębokie, gm. Głębokie, pow. Dzisna. Zamieszkały obecnie: Bolewicko 22, gm. Miedzichowo, pow. Nowy Tomyśl.
=======================
APP, zespół 53/918/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny. Wojewódzki Oddział w Poznaniu » Seria: 9 Dział APP, Prawny » Jednostka: 3160, Repertoria wydanych orzeczeń odszkodowawczych
 

Link
4od 1946
Bolewicko  
Miejsce zamieszkania
Bolewicko 22, gm. Miedzichowo, pow. Nowy Tomyśl
Bolewicko (Wikipedia)
Źródła:
Dokszyce, spis parafian kościoła rzymsko-katolickiego pw. Św. Trójcy, rok 1926, s. 70, dot. urodzenia [magazyn]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl