Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Jadwiga Szuniewicz

*1880 Tobolsk 
(data i miejsce urodzenia)
+07-02-1930 Pińczów /Pińczów/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wykształceniewyższe
Zawód wykonywanynauczycielka w szkole średniej
Ceremoniał religijnychrzest
Miejsce pochówkuPińczów
Zdarzenia:
LPDataNazwa
1 Wykształcenie
Absolwentka wyższych żeńskich kursów w Petersburgu (выпускница Петроградских высших женских курсов Ядвига Флорентиновна Шуневич)
============
Ю. Р. Горелова"ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НИЗШЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В ОМСКЕ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)".
2od 1914
Omsk 
Nauczycielka
Nauczycielka języka i literatury rosyjskiej w prywatnym gimnazjum dla dzieci obojga płci.

21 października 1901 r. otwarto w Omsku żydowską prywatną szkołę dla chłopców (kierowaną przez Rubena Iljicza Gitelsona). Odnośnie tablicy, szef policji w Omsku z 1 grudnia 1903 r. został poinformowany, że pierwszym kierownikiem szkoły był S. B. Rozenberg, nauczycielami byli M. N. Gilman, V. F. Levin, Ya. F. Shunevich. W grudniu 1914 r. podjęto decyzję o wyburzeniu budynku starej szkoły i budowie nowego. Szkołą kierował Sh. A. Gubergrits. Budynek szkoły został zachowany i jest zarejestrowany jako zabytek architektury.
Евреи в Омске
3od 1915 do 1916
Omsk 
Nauczycielka w II Gimnazjum Żeńskim
Памятная Книжка акмолинской области (...), Omcк 1916, s. 64.

Ю. Р. Горелова"ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НИЗШЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В ОМСКЕ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)".
 
4od 1921 do 1929
Pińczów 
Nauczycielka w Gimnazjum Męskim
Pińczów, Gimnazjum Państwowe Męskie im. Hugona Kołłątaja, ul. Kielecka

- Szuniewiczówna Jadwiga urodzona w 1880, pełne kwalifikacje nauczycielskie według § 15 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli szkół średnich. Staż pracy 7 lat.

Według „Spisu Nauczycieli”, 1924, uczyła historii, geografii, matematyki
Według „Spisu Nauczycieli”, 1926, nauczała: j. polskiego, historii, matematyki.
================
!) Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, Lwów 1924, s. 182.
2) Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych. R. 2, Lwów 1926, s. 302.

J. Szuniewiczówna uczyła j. polskiego i historii
=====================
Jerzy Wyrozumski, "Pińczów i jego szkoły w dziejach", Warszawa-Kraków 1979, s. 232.
 

Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych
Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych. R. 2
520-02-1930
Pińczów 
Pogrzeb
„Głos Pińczowski” (dwutygodnik), 1930-02-20, R 9, nr 4.
 
Źródła:
Pińczów, księgi metrykalne parafii pw. Św. Jana Ap. i Ew., 12/1930, dot. zgonu [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl